ดาวน์โหลดเพลง One More Day - SISTAR, Giorgio Moroder
One More Day - SISTAR, Giorgio Moroder
One More Day - SISTAR, Giorgio Moroder
สมัคร
สมัครบริการ K-Idol ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ (วันละไม่เกิน 3 ข้อความ)
รายละเอียดบริการ
  • ยกเลิกพิมพ์ C 25 ส่งมาที่ 4806233 หรือกด*480623374 หรือโทร 028252500
  • บริการสมัครสมาชิกรับเพลงดัง เพลงเกาหลี
  • หลังกดสมัคร รอรับ Link เพื่อดาวน์โหลดเพลงฟรี
  • คลิกที่ปุ่มสมัคร เพื่อยืนยันการสมัครบริการ
  • สอบถามเพิ่มเติม 084-656-8000
เสียงรอสาย
(ค่าบริการเสียงรอสาย 20 บาท/เพลง)